Време за игра: Забавни занимания за 2-3 годишни

Време за игра: Забавни занимания за 2-3 годишни

След втория рожден ден на детето най-вероятно ще започнеш да забелязваш бързото му израстване на физическо, интелектуално, социално и емоционално ниво. Това е турбулентен период на интензивно опознаване на околния свят, в комбинация с първи сериозни проявления на характера. Като родител можеш да помогнеш на малчугана да разбере по-лесно обграждащата го среда, а заедно с нея и своите действия, поведения, мисли и чувства. Методът е много прост – чрез игри и забавни занимания!

Игра на криеница за играчки (“топло” и “студено”):

Необходими материали: Играчка.

Как се играе: Скрий играчката някъде в къщата и предизвикай детето да я открие. Впуснете се заедно в голямото търсене, като от време на време насочваш с “топло”, ако скритата играчка е близо, или “студено”, ако детето се отдалечава от целта.

Допълнителна забава: Можеш да проведеш търсенето с фенерче или пък да скриеш няколко играчки едновременно.

Защо играта е полезна за детето: Научава го да разбира инструкции, да разрешава проблеми, помага му да придобие социални умения. Развива се паметта.

Игра “Сава каза”

В англоезичния свят тази игра е популярна като “Simon Says”.

Необходими материали:

Как се играе: Започни с простички задачи: “Сава каза: Вдигни палци нагоре” и изчакай детето да изпълни. Постепенно усложнявай, като вмъкваш и откровено смешни изисквания (“Сава каза: Дръпни си лявото ухо и подскочи на дясното краче”). От време на време изпускай “Сава каза” – тогава детето трябва да съобрази да не изпълнява задачката.

Допълнителна забава: Можеш да включиш физически упражнения в играта, като например: “Сава каза: Хвани топката!”.

Защо играта е полезна за детето: Развива моторните умения, научава малчугана да слуша поставени задачи с максимално внимание.

Игра на светофар (“Спри! Тръгни!”)

Необходими материали: Червени, жълти и зелени играчки/предмети/картони.

Как се играе: Детето трябва да следва твоите инструкции – кога да спре или да тръгне да извършва някакво физическо действие. Можеш да ползваш играчки или други предмети, оцветени съответно в червено, жълто и зелено. Когато вдигнеш зелената играчка, детето трябва да тръгне да се движи/танцува. Когато вдигнеш червената, то трябва да замръзне на място.

Защо играта е полезна за детето: Научава го на самоконтрол и на разпознаване на трите цвята на светофара. Нещо повече, тази игра ще му помогне срещу внезапни изблици на гняв, когато трябва да следва забраните на възрастните (“Не пипай!”, “Изяж си обяда!” и пр.).

Игра “Нарисувай песничката”

Необходими материали: Блокче за рисуване и флумастери/пастели.

Как се играе: Започни да пееш някоя от любимите песнички на детето си или я пусни на запис. Задачата е малчуганът да нарисува какво се случва в песента. Например, за “Зайченцето бяло” може да нарисува как зайче и сърничка си играят. Ако това е твърде трудно за него, ти нарисувай зайчето и сърничката и накарай детето да допълни рисунката с мястото, където се развива действието – горичката).

Защо играта е полезна за детето: Научава го се да се заслушва в речта и да визуализира случващото се, развива уменията за рисуване.

Игра “Време е за театър!”

Необходими материали: Дрешки, аксесоари, карнавални костюми. Как се играе: Натрупай една купчинка стари дрешки и остави детето да си избере какво да облече. Можеш да му задаваш насочващи въпроси като “Как ще се облече докторът?” и да му подаваш само бели дрешки.

Защо играта е полезна за детето: Развива въображението и творчеството. И да не забравяме, че с малко фантазия, дори досадните ежедневни дейности могат да станат игра. Например детето може да си играе на боклукчия (така желана професия при най-малките 🙂 ), докато събира играчките си от пода и ги поставя в предназначения за тях кош.